Skulpturelle masker

MONA STRAND

Den skulpturelle hatten

Kan bæres, men det er hatten i seg selv som er det bærende element.

Foto: Hege O'Wiidt

Monas skulpturelle masker underbygger, forvrenger, forskjønner og beskytter. Et samarbeid med Hege O’Wiidt.

Skulpturelle hatter

Foto: Sandra Aslaksen

Skulpturelle hatter

Foto: Kjersti Berg

Skulpturelle hatter

Foto: Albin Brönmark

Skulpturelle hatter

Foto: Sandra Aslaksen

Skulpturelle hatter, Telemuseet

Foto: Hege O'Wiidt

Skulpturelle hatter

Foto: Albin Brönmark

Skulpturelle hatter, foto Hege O Widt
Skulpturelle hatter

Hatter i store format

Skulpturelle hatter

Foto: Hege O'Wiidt

Skulpturelle hatter på stativ

Mona Strand

Mona Strans logo

Hatter og

hodebekledninger

Ikke alle hatter trenger hoder…